دانشکده بین الملل رامسر
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
br ENGLISH
كارشناس EDO

فاطمه حسين زاده (كارشناس (EDO

شرح وظايف   :

اطلاع رساني و تشويق دانشجويان برترنسبت به عضويت در واحد استعداد درخشان و ارائه مشاوره به دانشجويان استعداد هاي درخشان در جهت آشنايي با آيين نامه ها و تسهيلات آموزشي ، پژوهشي و رفاهي مربوط به استعداد درخشان .

اطلاع رساني و تشويق دانشجويان نسبت به شركت در المپياد هاي دانشجويي .

راهنمايي و هدايت دانشجويان در فرآيند آموزش مجازي .

انجام ارزيابي آزمونها و بررسي سوالات امتحاني ، جمع آوري و بررسي شناسنامه هاي سوالات امتحاني ، ارائه بازخورد به اساتيد .

مشاوره به اساتيد در تدوين طرح درس و طرح دوره و جمع آوري آن در هر نيمسال ، بازخورد به اساتيد جهت اصلاح طرح درس و طرح دوره .

ارائه مشاوره و تشويق اساتيد در جهت انجام طرح هاي پژوهش در آموزش.

مشاركت در تدوين گزارش ارزيابي دروني .

مشاركت در تدوين لاگ بوك هاي آموزش باليني .

تلاش درجهت ارتقاي توانمندي هاي اساتيد در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي .

1398/08/11
Powered by DorsaPortal