دانشکده بین الملل رامسر
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
br ENGLISH
معاونت آموزش دارو سازي ودانشجويي فرهنگي و پژوهشي

دكترداوود فرزين

 
http://irc.mazums.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/IRC/Drfarzin.jpg
 
دكتري تخصصي فارماكولوژي
 
 مرتبه علمي : استاد
 
 CV
 
1397/06/14
Powered by DorsaPortal