دانشکده بین الملل رامسر
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي دانشجويان رشته پزشكي در مقطع كارآموزي و كارورزي جلسه اي در روز سه شنبه مورخ 98/8/21در سالن جلسات با حضور سرپرست محترم پرديس، معاونين محترم آموزش پزشكي، آموزشي و پژوهشي بيمارستانهاي رامسر و تنكابن،  مدير و كارشناسان آموزش در ستاد پرديس برگزار شد در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي دانشجويان رشته پزشكي در مقطع كارآموزي و كارورزي جلسه اي در روز سه شنبه مورخ 98/8/21در سالن جلسات با حضور سرپرست محترم پرديس، معاونين محترم آموزش پزشكي، آموزشي و پژوهشي بيمارستانهاي رامسر و تنكابن، مدير و كارشناسان آموزش در ستاد پرديس برگزار شد
در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي دانشجويان رشته پزشكي در مقطع كارآموزي و كارورزي جلسه اي در روز سه شنبه مورخ 98/8/21در سالن جلسات با حضور سرپرست محترم پرديس، معاونين محترم آموزش پزشكي، آموزشي و پژوهشي بيمارستانهاي رامسر و تنكابن، مدير و كارشناسان آموزش در ستاد پرديس برگزار شد.برنامه آموزش دانشجويان در دو مقطع كارآموزي و كارورزي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مقرر شد نسبت به تعداد دانشجويان در بخش و گروه بندي آنان به منظور ارائه مناسبتر خدمات آموزشي و ارتقاي كيفيت آن اقدام گردد.
1398/08/22
توجه :اطلاعيه المپياد علمي. تاريخ ثبت نام از هجده الي بيست و هفتم آبان ماه 98    توجه :اطلاعيه المپياد علمي. تاريخ ثبت نام از هجده الي بيست و هفتم آبان ماه 98
توجه :اطلاعيه المپياد علمي. تاريخ ثبت نام از هجده الي بيست و هفتم آبان ماه 98 . مكان ثبت نام:ستاد پرديس رامسر « سركار خانم حسين زاده» شماره تماس 01155226108 داخلي 119
1398/08/20
جلسه دوره توانمند سازي آموزشي كارآموزان پزشكي جلسه دوره توانمند سازي آموزشي كارآموزان پزشكي
جلسه دوره توانمند سازي آموزشي كارآموزان پزشكي با مبحث پرونده نويسي در دوم آبان ماه 98 از ساعت هشت صبح الي دوازده در اردوگاه شهداي هفتم تير با تدريس سركار خانم دكتر ريسمان تاب جهت كارآموزان پرديس برگزار گرديد.
1398/08/20
جلسه شوراي پژوهشي پرديس در سي ام مهر ماه 98 جلسه شوراي پژوهشي پرديس در سي ام مهر ماه 98
جلسه شوراي پژوهشي پرديس در سي ام مهر ماه 98 ساعت دوازده ظهر در سالن جلسات پرديس جهت بحث و بررسي برخي پايان نامه هاي دانشجويان داروسازي و پزشكي برگزار گرديد.
1398/08/20
پرديس خودگردان رامسر
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal