دانشکده بین الملل رامسر
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
br ENGLISH
اطلاعیه مالی(پرداخت شهریه فقط از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی) اطلاعیه مالی(پرداخت شهریه فقط از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی)
اطلاعیه مالی(پرداخت شهریه فقط از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی)
1398/12/19
جلسه اي جهت بررسي مستندات مربوط به اعتباربخشي رشته پزشكي عمومي پرديس رامسردر روز دوشنبه 16 دي در ستاد پرديس با حضور اعضاي محترم هيات علمي پرديس  برگزار شد. جلسه اي جهت بررسي مستندات مربوط به اعتباربخشي رشته پزشكي عمومي پرديس رامسردر روز دوشنبه 16 دي در ستاد پرديس با حضور اعضاي محترم هيات علمي پرديس برگزار شد.
جهت بررسي مستندات مربوط به اعتباربخشي رشته پزشكي عمومي پرديس رامسر جلسه اي در روز دوشنبه 16 دي در ستاد پرديس با حضور اعضاي محترم هيات علمي پرديس برگزار شد. در اين جلسه حوزه هاي مختلف ارزيابي برنامه مورد بررسي قرار گرفت. سپس مسئوليت هر حوزه براي اعضاي محترم هيات علمي مشخص شد. مقرر گرديد هر يك از اعضا با كارشناس همان حوزه جهت بررسي جزئيات ارزيابي جلسات اختصاصي برگزار نمايند
1398/10/17
كارگاه دانش افزايي پژوهشي جهت اعضاي محترم هيئت علمي با تدريس آقاي دكتر فرزين و آقاي دكتر نجاتي با موضوع آشنايي بيشتر با مطالعات تجربي و كارآزمايي باليني مورخ شانزدهم دي ماه 98 در سالن آمفي تئاتر مجتمع آزمايشگاهي پرديس رامسر. كارگاه دانش افزايي پژوهشي جهت اعضاي محترم هيئت علمي با تدريس آقاي دكتر فرزين و آقاي دكتر نجاتي با موضوع آشنايي بيشتر با مطالعات تجربي و كارآزمايي باليني مورخ شانزدهم دي ماه 98 در سالن آمفي تئاتر مجتمع آزمايشگاهي پرديس رامسر.
كارگاه دانش افزايي پژوهشي جهت اعضاي محترم هيئت علمي با تدريس آقاي دكتر فرزين و آقاي دكتر نجاتي با موضوع آشنايي بيشتر با مطالعات تجربي و كارآزمايي باليني مورخ شانزدهم دي ماه 98 در سالن آمفي تئاتر مجتمع آزمايشگاهي پرديس رامسر.
1398/10/17
بازيد امروز فرماندار و امام جمعه و معاون اداري و مالي واحد پرديس و رييس شبكه بهداشت و درمان از پروژه  پرديس در حال احداث به روايت تصوير بازيد امروز فرماندار و امام جمعه و معاون اداري و مالي واحد پرديس و رييس شبكه بهداشت و درمان از پروژه پرديس در حال احداث به روايت تصوير
بازيد امرور فرماندار و امام جمعه و معاون اداري و مالي واحد پرديس و رييس شبكه بهداشت و درمان از پروژه پرديس در حال احداث به روايت تصوير
1398/10/17
پرديس خودگردان رامسر
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal