دانشکده بین الملل رامسر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1398/10/17 تعداد بازدید: 123
كارگاه دانش افزايي پژوهشي جهت اعضاي محترم هيئت علمي با تدريس آقاي دكتر فرزين و آقاي دكتر نجاتي با موضوع آشنايي بيشتر با مطالعات تجربي و كارآزمايي باليني مورخ شانزدهم دي ماه 98 در سالن آمفي تئاتر مجتمع آزمايشگاهي پرديس رامسر.
كارگاه دانش افزايي پژوهشي جهت اعضاي محترم هيئت علمي با تدريس آقاي دكتر فرزين و آقاي دكتر نجاتي با موضوع آشنايي بيشتر با مطالعات تجربي و كارآزمايي باليني مورخ شانزدهم دي ماه 98 در سالن آمفي تئاتر مجتمع آزمايشگاهي پرديس رامسر.
كارگاه دانش افزايي پژوهشي جهت اعضاي محترم هيئت علمي با تدريس آقاي دكتر فرزين و آقاي دكتر نجاتي با موضوع آشنايي بيشتر با مطالعات تجربي و كارآزمايي باليني مورخ شانزدهم دي ماه 98 در سالن آمفي تئاتر مجتمع آزمايشگاهي پرديس رامسر.
 
كارگاه دانش افزايي پژوهشي جهت اعضاي محترم هيئت علمي با تدريس آقاي دكتر فرزين و آقاي دكتر نجاتي با موضوع آشنايي بيشتر با مطالعات تجربي و كارآزمايي باليني مورخ شانزدهم دي ماه 98 در سالن آمفي تئاتر مجتمع آزمايشگاهي پرديس رامسر.
Powered by DorsaPortal