Main Content

اخبار

آخرین اخبار پردیس خودگردان رامسر

خبر های بیشتر

اطلاعیه

بیشتر

درباره ما

معرفی پردیس خودگردان

مدیریت پردیس

بیانیه رسالت ، چشم انداز و ارزشها

اعضا

چارت سازمانی

امور هیات علمی و حق التدریس

دسترسی سریع

برنامه آموزشی داروسازی

برنامه آموزشی پزشکی عمومی

کتابخانه پردیس خودگردان رامسر

لینک نرم افزار جامع کتابخانه

سامانه اتوماسیون تغذیه

فلوچارت واحدها

گروه های دانشکده

امور دانشجوئی

دفتر توسعه آموزش (EDO)

امورپژوهشی

بالینی

دانشکده های بهداشت ایران

تماس با ما


شماره تماس : 01155091101

کد پستی : ۴۶۹۱۷۱۰۰۰۱

آدرس : آدرس ستاد مرکزی:میدان انقلاب-خیابان سخت سر-سخت سر۳-روبروی اداره آموزش و پرورش
آدرس مجتمع آزمایشگاهی پردیس: رامسر-سادات شهر-جنب دانشگاه پیام نور