Skip to content

Main Content

امور دانشجوئی


درباره مرکز

دکترداوود فرزین

سمت : معاون دانشجویی و فرهنگی

مهدی مدیر پناه

سمت : کارشناس دانشجویی و فرهنگی

پرتابل دانشجویی صندوق رفاه

معرفی خوابگاه ها

سامانه رزرو اتوماسیون تغذیه

فرم تسویه حساب دانشجویی

امور فرهنگی و تربیت بدنی

خانم مونا شفاهی

سمت : دبیر کانون جمعیت هلال احمر

سید علیرضا باقری

سمت : دبیر شورای صنفی

ایمان رضانیا

سمت : مسئول بسیج دانشجویی

آیین نامه و کانون های دانشجویی

فرم درخواست کانون و اساسنامه دانشجویی

فعالیت دانشجویی

استفاده از سالن های ورزشی

واحد مشاوره

خانم محبوبه خلعتبری

سمت : مشاور پردیس

خانم نفیسه مبلغی

سمت : مشاور پردیس

برنامه تقویت ارتباط دانشجویان با واحد مشاوره با توجه به شیوع ویروس

اطلاعیه مصاحبه تلفنی با مشاور

مقالات مشاوره

پایش سلامت روان 1400

آئین نامه های دانشجوئی

امور انضباطی دانشجویی