Skip to content

Main Content

امور هیات علمی و حق التدریس


اعضا هیئت علمی

دکتر حسین فیروزی

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر داوود فرزین

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر سحر ریسمان تاب ثانی

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر امیر نجاتی

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر سبحان بهرامی

سمت : عضوهیئت علمی

دکتر مهسا نارنجی

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر محمد هادیزاده

سمت : عضوهیئت علمی

دکتر کاملیا گودرزی

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر سمیه احمدنژاد

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر محمد حسن ندیمی

سمت : عضوهیئت علمی

دکترهاله مسعودی

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر نرجس جمشیدی اول

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر فرزانه شجاع شفیعی

سمت : عضوهیئت علمی

دکتر کاملیا یعقوبی نیا

سمت : عضوهیئت علمی

دکتر سیده عاطفه میرشفا

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر خاطره شیرود بخشی

سمت : عضو هیئت علمی

آقای حمید علیزاده

سمت : کارشناس امور هیات علمی

دکتر اردشیر معیری

سمت : عضو هیئت علمی

دکتر بهاره لشتوآقائی

دکتر سمانه فرخ فر

دکتر فهیمه نادری بهدانی

دکتر رضا فرتوت زاده

دکترآناهیتارضائی روشن

دکتر لادن حسنی

دکتر نسرین ستوده

دکتر حمید رضا عصائیان

دکتر لاله عباسی

دکتر حامد مراد

فهرست اساتید

دکتر شهر بانو کیهانیان

(بورد فوق تخصصی خون و آنکولوژی)

دکتر مژگان عابدینی

(بورد فوق تخصصی روماتولوژی)

دکتر مرضیه علی نژاد

(بورد تخصصی زنان و زایمان)

دکتر شیلا خلعتبری

(بورد تخصصی زنان و زایمان)

دکتر حسام الدین یوسفی

(PH.D شیمی آلی)

دکتر عادل باقرسلیمی

(فوق تخصص آنکولوژی اطفال)

دکتر حسین دریانی نژاد