دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
تماس با ما
 
 ساعت ملاقات عمومی ریاست پردیس خودگردان رامسر
 
 آدرس ستاد مرکزی:میدان انقلاب-خیابان سخت سر-سخت سر3-روبروی اداره آموزش و پرورش (بر روی آدرس کلیک نمایید)
 
آدرس مجتمع آزمایشگاهی پردیس: رامسر-سادات شهر-جنب دانشگاه پیام نور(بر روی آدرس کلیک نمایید)
 
 کد پستی:4691710001 
 

لیست شماره تلفن های پردیس خودگردان رامسر   

 
ردیف داخلی حوزه شماره مستقیم
1 1101 دفتر ریاست 55091101-44464461
2 1102 معاون آموزش پزشکی 55091102
3 1103 معاون آموزش داروسازی 55091103
4 1104 معاون اداری- مالی 55091104-44464463
5 1105 رئیس امور عمومی 55091105
6 1106 رئیس امور مالی 55091106
7 1107 حسابداری 55091107
8 1108 امور شهریه 55091108
9 1109 کارپردازی 55091109
10 1110 حراست 55091110
11 1111 مدیر آموزش 55091111-44464471
12 1112 آموزش پزشکی 55091112
13 1113 آموزش داروسازی 55091113
14 1114 امور هیات علمی- مشمولین-فارغ التحصیلی 55091114
15 1115 انتخاب واحد درسی 55091115
16 1116 پژوهش 55091116
17 1117 دانشجوئی-فرهنگی 55091117
18 1118 IT 55091118
19 1119 خدمات و نقلیه 55091119
20 1120 کارگزینی 55091120
21 1121 انبار 55091121
22 1122 مرکز مشاوره 55091122
23 1123 هیات علمی 55091123
24 1124 هیات علمی 55091124
25 1126 هیات علمی 55091126
26 1127 هیات علمی 55091127
27 1128 نگهبانی 55091128
28 1129 کتابخانه 55091129
29 1130 آبدارخانه 55091130
30 1131 آقای دکتر فیروزی 55091131
31 1132 اتاق سرور 55091132
32 - نمابر 44464462
33 1125 اپراتور 55090000

1400/04/26
Powered by DorsaPortal