دانشکده بین الملل رامسر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
مدير EDO
خانم دكتر مهسا نارنجي
 
دكتري تخصصي فارماسيوتيكس

شرح وظايف مدير EDO :

- سازماندهي و برنامه ريزي در جهت ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيئت علمي در زمينه هاي مختلف آموزشي.

- ارائه مشاوره درزمينه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش .

- همكاري دراجرا و ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي اعضاي هيئت علمي وفرايند هاي آموزشي .

- ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهي – يادگيري ، اجراي روش هاي نوين آموزشي و ارزشيابي به اعضاي هيئت علمي.

- شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي.

1398/08/11
Powered by DorsaPortal