دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اهداف دفتر استعداد هاي درخشان

اهداف دفتر استعداد هاي درخشان

شناسايي افراد با استعداد و عملكردهاي درخشان

جذب و هدايت دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در جهت رشد استعدادهاي بالقوه آنان

گسترش و توان نوآوري ،ابداع ،خلاقيت و كار آفريني افراد با استعداد

استعدادهاي درخشان به چه كساني اطلاق مي شود ؟

افراد با استعداد درخشان كساني هستند كه به علت تواناييهاي برجسته شان داراي قابليت عملكرد بالا مي باشند. اين افراد نياز به برنامه هاي آموزشي و خدمات متمايز از آنچه كه به طور معمول در مراكز آموزشي ارائه مي شود دارند تا بتوانند دينشان را به خود و جامعه ادا كنند ."استعداد هاي درخشان يك توانايي بالقوه برجسته در يك يا چند زمينه است و عملكردي استثنايي در سطحي بالاتر و متمايز از ديگران را نشان مي دهد كه اين عملكرد نتيجه تجربه هاي يادگيري دانشجويان است و اين مساله به نوبه خود نقش محيط هاي آموزشي را در انتقال اين تجربه ها به استعداد ها ي درخشان برجسته مي سازد.

ويژگي هاي دانشجوي استعداد درخشان :

انعطاف پذيري و توانايي تطابق باتغييرات

توانايي اداره و رهبري فعاليتهاي گروهي

توانايي به كارگيري مهارتها و آموخته ها در جهتself improvment & system improvment

Time management و استفاده بهينه از زمان

تلاش براي تك بعدي نبودن و شكوفايي استعداد ها در زمينه هاي مختلف

توان عمومي ذهني، قابليتهاي خاص علمي و تفكر خلاق

1394/08/18
Powered by DorsaPortal