دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
بيانيه چشم انداز

بيانيه چشم انداز يا دورنما (Vision):


پرديس خودگردا ن رامسر در چشم انداز برنامه ششم توسعه؛ كوشش خواهد نمود با بهره گيري از خرد جمعي نيروهاي علمي- پژوهشي بويژه مديريت اثر بخش، در ارتقاي دانش علوم پزشكي و نسبت به تأمين منابع موردنياز مجموعه اقدام نموده تا با برنامه ريزي دقيق امكان ارائه خدمات با حداكثر كارآئي و اثربخشي در بخشهاي مختلف آموزشي- درماني وپژوهشي در زمينه علوم پزشكي بر مبناي استانداردهاي ملي با بالاترين كيفيت ممكن فراهم آيد.

لذا با بسيج منابع و بهره گيري از توانمندي متخصصين در نظر است براي دستيابي به جايگاه زير در پنج(5) سال آينده تلاش كنيم:

1.      رتبه قابل توجه و استناد توليد و ثبت مقالات علمي در پايگاههاي معتبر .

2.      داراي توان رقابت در سطح ملي و منطقه .

3.     يكي از شناخته شده ترين مراكز علمي و تحقيقاتي در زمينه علوم پايه پزشكي در منطقه.

4.     ارتقاء مهارتها و سطح علمي دانشجويان در مقايسه با ساير دانشگاههاي مشابه.

1398/10/14
Powered by DorsaPortal