دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
br ENGLISH
بيانيه رسالت

بيانيه رسالت Mission:


    پرديس خودگردان رامسر بخش مهمي از ساختار تشكيلات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران بوده كه در راستاي سياستها و اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ومطابق با اسناد بالادستي و با بهره گيري از اصول آموزش پزشكي براساس نيازهاي سلامت جامعه، سياست هاي كلي نظام ارائه خدمات سلامت و نقشه جامع علمي كشورهمگام با ساير دانشكده هاي دانشگاه از طريق برنامه ريزي، سازماندهي و نظارت در زمينه ارائه بهترين خدمات آموزشي، درماني وپژوهشي به دانشجويان، بيماران، اعضاي هيأت علمي و ساير مشتريان ايفا مي‌نمايد. در اين راستا با بسيج منابع و امكانات و بكارگيري كارآمدترين روشهاي مديريتي و با ملاحظه‌ي محوري بودن نيروي انساني متخصص و بهره‌مندي از فرصتهاي موجود بر اساس سياستها و اولويتهاي آموزشي، درماني، پژوهشي و اجرايي نمودن برنامه‌هاي ذيل در راستاي نيازهاي سلامت جامعه و تحقق بخشيدن به اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گامهاي مثبتي بردارد.

1.      ارتقاي توانمندي هاي علمي دانشجويان و ارتقاي يادگيري مادام العمر

2.      توجه به نيازهاي سلامت جامعه امروز در جهت پاسخگويي اجتماعي

3.      توسعه هدفمند برنامه هاي آموزشي علوم پزشكي مبتني بر آموزش پزشكي پاسخگو

4.      توانمندسازي دانشجويان پزشكي جهت ارائه خدمت بر پايه بكارگيري بهترين شواهد، حفظ عدالت در سلامت، حقوق و كرامت انساني، اخلاق حرفه اي و وجدان كاري بر اساس دستورالعمل هاي دين مبين اسلام و ارزشهاي انقلاب اسلامي.

5.      آموزش و تربيت نيروهاي كادر پزشكي كارآمد در سطح پزشك عمومي با استفاده از جديدترين شيوه هاي تدريس و منطبق بر استانداردهاي نوين حوزه پزشكي و با استناد به برنامه دوره پزشكي عمومي با تخصيص بهينه امكانات، تجهيزات و منابع و دستاوردهاي نوين حوزه پزشكي

6.       توسعه مشاركت قانونمند NGO ها و مديران محلي و دانشگاهي در تصميم‌گيري ها به جهت توسعه و بهبود برنامه‌هاي آموزشي، درماني، پژوهشي

7.      تربيت دانش آموختگاني توانمند از نظر علمي و پاسخگويي اجتماعي

8.      اجرايي نمودن توسعه تسهيلات رفاهي براي كاركنان و دانشجويان و اساتيد

9.      تربيت نيروهاي مجرب جهت انجام پژوهش هاي پايه و كاربردي در زمينه علوم پزشكي  

10. به اجرا درآوردن سيستمهاي نوين آموزشي به همراه پيشرفته ترين تكنولوژيهاي كشور.

11. ايجاد و توسعه رشته هاي تحصيلات تكميلي و Ph.D

12. جذب دانشجويان داخل شاغل به تحصيل در خارج از كشور

1398/10/14
Powered by DorsaPortal