دانشکده بین الملل رامسر
۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
br ENGLISH
استفاده از سالن هاي ورزشي

برنامه تمرينات ورزشي دانشجويان واحد پرديس خودگردان رامسر

 

شماره قرارداد

تاريخ

زمان

مربي

نام باشگاه

جنسيت

رشته ورزشي

رديف

-

01/07/97

دوشنبه

 

رضا فرزين فر

سالن مخابرات

دانشجويان پسر

فوتسال

1

41

01/08/98

يك شنبه چهارشنبه

رضا فرزين فر

سالن اردوگاه تيم هاي ملي

دانشجويان پسر

فوتسال

2

18

29/12/97

روزهاي زوج

خانم قلي پور

باشگاه اوج

دانشجويان دختر

ايروبيك

 

3

39

30/07/98

يكشنبه

سه شنبه

خانم قلي پور

باشگاه اوج

دانشجويان دختر

ايروبيك

 

4

 

امور دانشجويي و فرهنگي واحد پرديس خودگردان رامسر

1398/10/10
Powered by DorsaPortal