دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
استفاده از سالن هاي ورزشي

برنامه تمرينات ورزشي دانشجويان واحد پرديس خودگردان رامسر

 

شماره قرارداد

تاريخ

زمان

مربي

نام باشگاه

جنسيت

رشته ورزشي

رديف

-

01/07/97

دوشنبه

 

رضا فرزين فر

سالن مخابرات

دانشجويان پسر

فوتسال

1

41

01/08/98

يك شنبه چهارشنبه

رضا فرزين فر

سالن اردوگاه تيم هاي ملي

دانشجويان پسر

فوتسال

2

18

29/12/97

روزهاي زوج

خانم قلي پور

باشگاه اوج

دانشجويان دختر

ايروبيك

 

3

39

30/07/98

يكشنبه

سه شنبه

خانم قلي پور

باشگاه اوج

دانشجويان دختر

ايروبيك

 

4

 

امور دانشجويي و فرهنگي واحد پرديس خودگردان رامسر

1398/10/10
Powered by DorsaPortal