دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
برنامه هفتگی ورودی 95

برنامه کلاسی رشته داروسازی ورودی 95 (بر اساس آیین نامه ماقبل 96)

 

ساعت تشکیل کلاس

روز تشکیل کلاس

نام اساتید

تاریخ و ساعت امتحان

پیش نیاز- همنیاز درس

تعداد واحد

نام درس

8-10

سه شنبه

دکتر مهسا نارنجی

9

99.10.29

فارماسیوتیکس4

2

فارماسیوتیکس 5 نظری

14-16

چهارشنبه

دکترمهسا نارنجی

12

99.10.29

فارماسیوتیکس4

1

فارماسیوتیکس 5 عملی

8-11

دوشنبه

دکتر امامی

10

99.10.18

شیمی دارویی 1

3

شیمی دارویی 3

8-11

سه شنبه

دکتر پدرام ابراهیم نژاد

10

99.10.22

ریاضی- آمارنظری و عملی - فارماسیوتیکس 5 داروشناسی 2

3

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک

8-10

چهارشنبه

دکترپدرام ابراهیم نژاد

10

99.10.25

میکروب شناسی- فارماسیوتیکس 1 تا 4

2

کنترل میکروبی نظری

14-16

جهارشنبه

دکتر مهسا نارنجی

13

99.10.25

میکروب شناسی- فارماسیوتیکس 1 تا 4

1

کنترل میکروبی عملی

18-8

پنجشنبه

دکتر علاء- دکتر رافتی- دکتر صالحی فر-استاد عباسپور

8

99.10.13

دارودرمان 3 کارآموزی داروخانه شهری

6

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

12-8

شنبه

دکتر علاء - دکتر صالحی فر-استاد عباسپور

12

99.10.15

دارودرمان 3

2

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

1399/09/25
Powered by DorsaPortal