دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
برنامه هفتگی ورودی 96

برنامه کلاسی رشته داروسازی ورودی 96

 

ساعت تشکیل کلاس

روز تشکیل کلاس

نام اساتید

تاریخ و ساعت امتحان

پیش نیاز- همنیاز درس

تعداد واحد

نام درس

8-10

چهارشنبه

دکتر عمران حبیبی

10

99.10.27

گیاهان دارویی نظری

2

فارماکوگنوزی 1 نظری

16-14

دوشنبه

دکترعمران حبیبی

13

99.10.27

فارماکوگنوزی 1 نظری

1

فارماکوگنوزی عملی

8-11

دوشنبه

دکتر محمدعلی ابراهیم زاده

12

99.10.23

شیمی دارویی 1

3

شیمی دارویی 2

8-10

سه شنبه

دکتر میرشفا

10

99.10.29

داروشناسی 3

2

سم شناسی نظری

8-10

چهارشنبه

دکتر مهسا نارنجی

10

99.10.20

فارماسیوتیکس 1

2

فارماسیوتیکس 4 نظری

14-16

چهارشنبه

دکتر مهسا نارنجی

14

99.10.20

فارماسیوتیکس 1-فارماسیوتیکس 4 نظری یا همزمان

1

فارماسیوتیکس 4 عملی

8-11

سه شنبه

دکتررافتی - حمیده عباسپور کاسگری- دکترعلاء -دکترصالحی فر

12

99.10.12

دارودرمان بیماریها 1 یا همزمان

3

دارودرمان بیماریها 2

10-12

چهارشنبه

دکتر قندادی

12

99.10.17

بیولوژی مولکولی میکروب شناسی نظری

3

بیوتکنولوژی دارویی

8-18

سه شنبه

دکترصالحی فر- دکترعلاء- دکتررافتی - حمیده عباسپور کاسگر

10

99.10.14

دارودرمان بیماریها 1

2

کاراموزی داروخانه شهری

16-17

دوشنبه

دکتر قندادی- دکتر میرشفا

12

99.10.24

بیولوژی مولکولی

1

کشت سلولی

1399/09/25
Powered by DorsaPortal