دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
برنامه هفتگی ورودی 98

برنامه کلاسی رشته داروسازی ورودی 98

 

ساعت تشکیل کلاس

روز تشکیل کلاس

نام اساتید

تاریخ و ساعت امتحان

پیش نیاز- همنیاز درس

تعداد واحد

نام درس

14-16

یکشنبه

استاد کبری میر ابوطالبی

10

99.10.24

-

2

تفسیر موضوعی قرآن

8-11

دوشنبه

دکتر حسام الدین یوسفی دکتر احمدرضا بخردنیا

14

99.10.21

شیمی آلی 1 نظری

3

شیمی آلی 2 نظری

14-16

دوشنبه

دکتر حسام الدین یوسفی

10

99.10.22

شیمی آلی 1 نظری و عملی- همزمان با شیمی آلی 2 نظری

1

شیمی آلی 2 عملی

8-11

چهارشنبه

دکتر روح الله صادقی دکتر عباس خنکدار

14

99.10.16

شیمی آلی 1 نظری - بیولوژی مولکولی و ژنتیک

3

بیوشیمی پایه نظری

14-16

سه شنبه

دکتر روح الله صادقی دکتر عباس خنکدار

8

99.10.15

شیمی آلی 1 نظری و عملی - بیولوژی مولکولی و ژنتیک- همزمان با بیوشیمی پایه نظری

1

بیوشیمی پایه عملی

8-12

چهارشنبه

دکتر اکبری دکتر محمدی- دکتر سیاه پشت

15

99.10.13

فیزیولوژی1

4

فیزیولوژی 2 نظری

14-16

چهارشنبه

دکتر اکبری- دکتر سیاه پشت

8

99.10.13

فیزیولوژی 1- همزمان با فیزیولوژی 2 نظری

1

فیزیولوژی 2 عملی

8-11

سه شنبه

دکتر محمد آهنجان دکتر گلی - دکتر مهرداد غلامی

14

99.10.27

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

3

میکروب شناسی نظری

14-16

سه شنبه

دکتر محمد آهنجان

8

99.10.28

بیولوژی مولکولی و ژنتیک- همزمان با میکروب شناسی نظری

1

میکروب شناسی عملی

14-16

چهارشنبه

دکتر محمدرضا حق شناس

10

99.10.18

همزمان با میکروب شناسی نظری

1

ویروس شناسی

1399/09/25
Powered by DorsaPortal