دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
برنامه تقویت ارتباط دانشجویان با واحد مشاوره با توجه به شیوع ویروس


 نمایندگان دانشجوهای پزشکی

تماس

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

09305270697

پزشکی99

پارسا واردی

1

09116744631

پزشکی98

نیما رضایی

2

09114721798

پزشکی97

سینا زارع

3

09118040667

پزشکی96

مهرداد خورشیدیان

4

09378559108

پزشکی95

مرتضی رشیدی

5


نمایندگان دانشجوهای داروسازی 

تماس

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

09113281288

داروسازی94

فرزین نیازی

1

09371550408

داروسازی95

زهرا حیرتی الارزی

2

09907569736

داروسازی96

معصومه امیریان

3

09137765837

داروسازی97

محمد حسن فرهمند اسفند آبادی

4

09118818200

داروسازی98

فائزه اکبری نودهی

5

09387908895

داروسازی99

شیدا دیده خانی

6


همتا یاران واحد پردیس خودگردان رامسر 99

   

شماره تماس

رشته و سال ورود

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

09379777026

پزشکی

علی نوائی

1

ارائه فرم6/10/96

09152400840

پزشکی 94

سید احمد بلادی

2

 

09114721798

پزشکی97

سینا زارع

3

 

09142106069

پزشکی96

فاطمه سلطانی

4

 

09012678088

پزشکی95

سجاد رفعتی

5

 

09376615733

پزشکی96

هدی احسانی

6

 

09199800086

داروسازی 97

آروین ابراهیمی

7

 

09378559108

پزشکی96

مرتضی رشیدی

8

 

09118040667

پزشکی96

مهرداد خورشیدیان

9

 

09118818200

داروسازی98

فائزه اکبری نودهی

10

 

09907569736

داروسازی

معصومه امیریان

11

1399/09/29
Powered by DorsaPortal