دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
کارشناس آموزش پزشکی
 سیده نسیبه امیرحسینی
شرح وظایف:

هماهنگی با اساتید رشته ی پزشکی جهت دریافت برنامه کلاسها.

برنامه ریزی و مدیریت اجرای کلاسهای آموزشی.

برنامه ریزی و مدیریت اجرای آزمونها.

انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق.

 
1399/10/03
Powered by DorsaPortal