دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
کارشناس آموزش داروسازی
خانم مریم رستمی 
شرح وظایف:

هماهنگی با اساتید رشته داروسازی جهت دریافت برنامه کلاس ها.

برنامه ریزی و مدیریت اجرای کلاسهای آموزشی دانشجویان داروسازی.

برنامه ریزی و مدیریت اجرای آزمونهای رشته داروسازی.

 
1399/10/03
Powered by DorsaPortal