دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
کارشناس آمار
محدثه استبصاری
شرح وظایف:

انجام آمار های مربوط به پیشرفت و افت تحصیلی دانشجویان با نرم افزار سما و SPSS.

همکاری با کارشناسان آموزش جهت تهیه فرم ها و پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از آن.

بایگانی اسناد آموزش.

انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.

 
1399/10/03
Powered by DorsaPortal