دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
حسابدار امین اموال
آقای علی پوربخشیان 
شرح وظایف:

انجام اقدامات لازم جهت نصب برچسب های شماره دار بر روی اموال موجود.

صدور مجوز خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و گزارش به مقام مافوق.

نگهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر و برنامه نظام نوین مالی.

رسیدگی به اسناد حسابداری و انجام حسابداری تعهدی.

 


 
1399/10/03
Powered by DorsaPortal