دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
رئیس امور عمومی و اداری
آقای شهرام شکوری 
شرح وظایف:

جمع آوری، نگهداری، مطالعه و اجرای دقیق قوانین و بخشنامه ها و دستور العمل های اداری مالی.

نظارت بر نحوه عملکرد واحد های کارگزینی،کارپردازی، خدمات ، نقلیه و انبار.

نظارت بر حسن اجرای تعمیرات و بهسازی فضای فیزیکی آموزشی.

نظارت بر شیوه انجام ثبت، توزیع و تعریف مراودات اداری، انجام امور قراردادها و نظارت بر حضور و غیاب کارکنان.

1399/10/03
Powered by DorsaPortal