دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
کارپرداز
آقای فرزام سمائی 
شرح وظایف:
  تهیه استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.

دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

تهیه و تنظیم صورت مجلس های مربوط به خرید کالا و ارائه آن به واحد متبوع.

اجرای کلیه امور مربوط به کارپردازی بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه.

v

1399/10/03
Powered by DorsaPortal