دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
مسئول خدمات و نقلیه
آقای جواد کرد رضایی 
شرح وظایف:

برنامه ریزی و هماهنگی با نقلیه جهت ایاب و ذهاب اساتید و پرسنل .

نظارت و رسیدگی بر کار نیروهای خدماتی و برنامه ریزی شیفتهای خدمات.

انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق.

1399/10/03
Powered by DorsaPortal