دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
کارشناسان آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

آقای سید مهدی موسوی سجاد 
شرح وظایف:

هماهنگی با واحد آموزش جهت تنظیم برنامه کارشناسان آزمایشگاه .

نظارت بر عملکرد کارکنان مجتمع.

انجام مکاتبات اداری و پیگیری در خواستها.

شناسایی مشکلات عمرانی و تجهیزاتی و گزارش به مقام مافوق.

تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول مربوطه.

 
خانم فاطمه صفاتیان 
شرح وظایف:

تنظیم برنامه های تحقیقاتی، مطالعاتی، تخصصی آزمایشگاهی و انجام امور مربوط به آن.

نظارت بر استفاده صحیح از روش ها و دستگاه های مورد استفاده توسط دانشجویان.

انجام کار های آموزشی لازم برای دانشجویان طبق هماهنگی های بعمل آمده با اساتید.

تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول مربوط

 
 
1399/10/03
Powered by DorsaPortal