دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
حوزه EDO

خانم دکتر مهسا نارنجی

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس
شماره تماس:44464476-011
m.narenji@mazums.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پردیس خودگردان رامسر

شرح وظایف مدیرEDO:
- سازماندهی و برنامه ریزی در جهت ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی.
- ارائه مشاوره درزمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش .
- همکاری دراجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی وفرایند های آموزشی .
- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به اعضای هیئت علمی.
- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی.
 
 
 

فاطمه حسین زاده (کارشناس EDO)

شماره تماس:44464473-011

شرح وظایف :

اطلاع رسانی و تشویق دانشجویان برترنسبت به عضویت در واحد استعداد درخشان و ارائه مشاوره به دانشجویان استعداد های درخشان در جهت آشنایی با آیین نامه ها
و تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی مربوط به استعداد درخشان .
اطلاع رسانی و تشویق دانشجویان نسبت به شرکت در المپیاد های دانشجویی .
راهنمایی و هدایت دانشجویان در فرآیند آموزش مجازی .
انجام ارزیابی آزمونها و بررسی سوالات امتحانی ، جمع آوری و بررسی شناسنامه های سوالات امتحانی ، ارائه بازخورد به اساتید .
مشاوره به اساتید در تدوین طرح درس و طرح دوره و جمع آوری آن در هر نیمسال ، بازخورد به اساتید جهت اصلاح طرح درس و طرح دوره .
ارائه مشاوره و تشویق اساتید در جهت انجام طرح های پژوهش در آموزش.
مشارکت در تدوین گزارش ارزیابی درونی .
مشارکت در تدوین لاگ بوک های آموزش بالینی .
تلاش درجهت ارتقای توانمندی های اساتید در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی . 
 
 
1399/11/14
Powered by DorsaPortal