دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
حوزه پژوهش
خانم فاطمه حسین زاده دوگلسر 
شرح وظایف:

مشارکت در اجرای برنامه های نیازسنجی و رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی واحد.

مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی، ارزیابی دورنی گروههای آموزشی و تجزیه و تحلیل آزمونها.

هدایت و نظارت بر تدوین و ارائه طرح درس ها و طرح دوره ها، مشارکت در برنامه های استعدادهای درخشان، المپیاد علمی واجرای طرح های پژوهشی.

ارزیابی امور مربوط به دانش پژوهی و پژوهش در آموزش، فرآیند نویسی و تجزیه و تحلیل، ارزیابی آزمونها و نتایج ارزشیابی آموزشی .مشارکت فعال در ارزیابی درونی، توسعه و اعتبار بخشی و رتبه بندی برنامه ریزی آموزشی.

بررسی مقدماتی طرح های پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در خصوص پیشرفت و عدم پیشرفت طرح ها و ارائه نتایج به معاون پژوهشی.

استفاده از سامانه سیات (یکپارچه سازی اتوماسیون تحقیقات) جهت ثبت و پیگیری طرحهای تحقیقاتی. 
1399/11/14
Powered by DorsaPortal