دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1400/07/17 تعداد بازدید: 35
اطلاعیه ضوابط پوشش دانشگاهی
به اطلاع کلیه دانشجویان پسر و دختر می رساند که برابر ظوابط پوشش و رفتار حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران رعایت موارد مندرج در اطلاعیه در کلیه فضا های آموزشی این واحد الزامیست .
به اطلاع کلیه دانشجویان پسر و دختر می رساند که برابر ظوابط پوشش و رفتار حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران رعایت موارد مندرج در اطلاعیه فوق در کلیه فضا های آموزشی این واحد الزامیست .
درصورت عدم رعایت طبق مقررات رفتار خواهد شد .

امور دانشجویی و فرهنگی واحد پردیس خودگردان رامسر
اطلاعیه ضوابط پوشش دانشگاهی
Powered by DorsaPortal