دانشکده بین الملل رامسر
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1400/07/17 تعداد بازدید: 66
تقویم تحصیلی دانشجویان جدیدالورد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
تقویم تحصیلی دانشجویان جدیدالورد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

به نام خدا

تقویم تحصیلی دانشجویان جدیدالورد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

نیمسال تحصیلی

ثبت نام

مدت آموزش

آغاز و پایان نیمسال

حذف و اضافه

حذف اضطراری

مدت و تاریخ برگزاری امتحانات

 سال تحصیلی

1401-1400

چهارشنبه 1400/07/07

لغایت

جمعه 1400/07/16

17 هفته

دوشنبه 1400/07/19 لغایت

چهارشنبه 1400/11/14

دو هفته پس از شروع نیمسال

تا 3 هفته قبل از شروع امتحانات

شنبه مورخ 1400/11/16 لغایت

پنجشنبه 1400/12/05

تقویم تحصیلی دانشجویان جدیدالورد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
Powered by DorsaPortal